LOGIN

Untuk Kegunaan
Pejabat SAHAJA

ID :  

PWD :  
 

Muka Depan | Semak Tugasan | Kulit Tugasan

 
 


e-Tugasan
ini dilaksanakan bagi melancarkan proses penerimaan tugasan pelajar-pelajar PPJJ dari seluruh Malaysia. Selain itu, eTugasan juga akan memudahkan staf pentadbiran dan staf akademik memantau setiap pergerakan tugasan pelajar.

Pelajar boleh menyemak penerimaan tugasan mereka secara online. Muka hadapan tugasan bagi setiap kursus yang didaftar juga boleh dicetak dari laman web ini.

Penafian | Capaian